Home » Hypnoseuddannelse i Vejle – ved international godkendt instruktør

Hypnoseuddannelse i Vejle – ved international godkendt instruktør

Hypnoseuddannelsen Kernepart® Hypnoterapeut & Coach er for dig, der gerne vil arbejde med underbevidsthedens skjulte signaler og samtidigt brænder for at hjælpe andre mennesker til at skabe forandring og resultater – med garanti.

Kernepart®metoden er en helt ny metode til at fortolke underbevidsthedens skjulte signaler via blindtegning og hypnose og er udviklet af Pia Fro Gemmer.

Måske du allerede er terapeut (ikke et krav) – eller måske du drømmer om en uddannelse som hypnose-terapeut

Hypnoseuddannelsens fysiske træningsdage i Vejle foregår i skønne lokaler over Handelsbanken.
Adressen er Flegborg 6, 2. sal, 7100 Vejle. (Lige over for Vejle musikteater og Hotel Scandic).

De skjulte mønstre fra underbevidstheden Mønstre kan ligge så skjult, at de kan være udfordrende at spotte. Derfor oplever mange terapeuter, at klienter ikke helt får den ønskede forandring. Det er frustrerende både for klienterne – men i høj grad også for terapeuten.

Når du ikke altid i mål med dine klienter? Det kan føles som om, at du gør alt, hvad der står i din magt for at hjælpe dine klienter. Alligevel når I måske ikke helt det mål, I har aftalt. Du er måske i tvivl, om der stadig står noget i vejen for at dine klienter får den forandring, som de kom for.

Som Kernepart® Hypnoterapeut & Coach lærer du at spotte kernen i problemet og sammen med dine klienter at gribe fat i den del, som fastholder klienten i problemstillingen.

Kernepart® metoden – og hvordan udviklede jeg den Jeg udviklede Kernepart® metoden for at jeg endnu nemmere kunne stille direkte ind på, hvad problemet i virkeligheden handler om. Dermed skabes der forandring, fordi du og din klient nu ved, hvilken del der er på spil samt hvordan I transformerer blokeringer om til nye ressourcer.

 

Det er mit mål at uddanne dig til Danmarksmester i at spotte underbevidsthedens skjulte signaler – og dermed nå helt i mål med dit arbejde som terapeut

Er Kernepart® uddannelsen noget for dig?

At blive certificeret Kernepart® Hypnoterapeut & Coach er for dig, der længe har gået med en drøm om at kunne skabe forandring med terapi og hypnose. Men som måske er forvirret over, hvilken retning du skal gå og hvilke metoder og teknikker, du skal vælge. Altså til dig, der ønsker at være supergodt klædt på til at stille skarpt ind på enhver problemstilling.

 

Som Certificeret Kernepart® Hypnoterapeut & Coach skiller du dig ud

Du lærer blandt meget andet:

 • At fortolke blindtegninger og deres budskaber vedr. den Kernepart®, der fastholder klienten i sin problemstilling – visuelt billede direkte hentet fra underbevidstheden
 • Hypnose- og Kernepartsterapi® og hvordan forandring skabes
 • Samtaleteknik og terapeutiske redskaber

 

Dét gør at du:

 • Får en skråsikker metode til at fortolke underbevidsthedens skjulte signaler – både hos dig selv og hos andre.
 • Ved hvordan vi med garanti kan skabe bevidsthed om, hvilke mønstre, der blokerer – uden at komme til at tage de forkerte skridt og omveje.
 • Bliver ekspert i at anvende Kernepart® metoden til at få fakta på bordet.
 • Får et helt unik håndværk i at hvordan der skabes forandringer med garanti.
 • Lærer at spotte de mønstre, der fastholder klienten i sin problemstilling.
 • Kan hjælpe dine klienter til at forstå underbevidsthedens skjulte signaler, så de derigennem kan tage ansvar og kontrol over deres liv.
 • Kan arbejde målrettet med et unikt terapeutisk værktøj, hvor der arbejdes med en helt særlig kombination af fortolkning af blindtegning, analyse af underbevidsthedens signaler samt forløsning af problemstillingen ved hjælp af hypnose og Kernepartsterapi®
 • Får mulighed for at mestre Kernepart® metoden, så du effektivt kan afdække, hvad der sker på det underbevidst plan.
Kernepart® metoden giver kort sagt håndgribelige redskaber til at spotte og bearbejde enhver del, der fastholder problemstillinger.

Kickstart din karriere som terapeut eller forny din praksis

Som certificeret Kernepart® Hypnoterapeut & Coach kan du kickstarte din karriere eller forny din praksis, hvis du allerede er eksisterende terapeut og/eller behandler.

Udover at du får en certificering som Kernepart® Hypnoterapeut & Coach direkte hos udvikleren af denne unikke kombination af blindtegninger, hypnose, kerneværdiarbejde og Kernepartsterapi® – vil jeg garantere dig for, at du får en ny opfattelse af, hvad sindet kan indeholde – og du vil rykke dig på dit eget personlige plan ligeledes.

Din certificering som Kernepart® Hypnoterapeut & Coach giver dig ret til at arbejde med klienter i 1:1 sessioner.

Træningsdagene på uddannelse i blindtegning og hypnose i Vejle afholdes i skønne historiske bygninger, Flegborg 6, 2. sal, 7100 Vejle

 

Denne hypnose uddannelse er struktureret således

 • 7 online teorimoduler sprængfyldt med lektioner (fordelt over 7 måneder)
 • Sparring i lukket Facebookgruppe, hver gang du har et spørgsmål
 • Gruppesparring 7 gange via Zoom (fordelt over 7 måneder)
 • 5 fysiske træningsdage, som afholdes på adressen Flegborg 6, 2. sal, 7100 Vejle, hvor vi har et godt samarbejde med “Nichefabrikken”. Vi er i lokalerne over Handelsbanken. Her emmer af historie, liv og sjæl.
 • Online klasselokale, hvor du bliver præsenteret for noget af den teoretiske læring, som vi efterfølgende gennemgår samt træner på de fysiske moduler.
 • På de fysiske moduler sikrer vi, at du har godt og grundigt fat i teorien. Samtidigt træner du Kernepart® metoden, så du får det hele helt ind under huden.
 • Supervision og sparring undervejs i forløbet. Du får adgang til lukket Facebook gruppe.
Hypnoseuddannelsen i Vejle afholdes i Nichefabrikkens skønne lokaler
Hypnoseuddannelsen i Vejle afholdes i Nichefabrikkens skønne lokaler

Beskrivelse af modulerne

Begrænsende overbevisninger, strategier og adfærd. Introduktion til Kernepartsterapi®.

På første modul går vi i dybden med begrænsende overbevisninger, strategier og adfærd. Du lærer og får en forståelse for at der ligger en fordel i enhver adfærd. Samtidigt lærer du, hvordan der kan skabes forandring ved en bevidstgørelse af mønstrene, der skjuler sig i underbevidstheden. Du får en viden om hvordan begrænsende overbevisninger kan bremse din klients udvikling og hvad de betyder for mødet med andre mennesker.

På modulet bliver du også introduceret til Kernepartsterapi®. Du lærer også om de dele, der kan være i konflikt i klienten. Hvad de gør for klienten og hvorfor klientens sind ser en fordel i at fastholde disse dele.

Helt konkret lærer du:

At blive bevidst om begrænsende overbevisningers effekt på både tanker, følelser og adfærd.

Du lærer hvordan overbevisninger styrer adfærd og ens måde at agere på både i forhold til en selv men også i forhold til relationer.

Transformationsrejsen fra A til B, samtale og afklaring. Blindtegningsteori del 1.

Andet modul handler om sammen med din klient at afklare vejen fra problem til løsning. Du bliver undervist i – og får en opskrift på at gennemføre en konstruktiv, effektiv og neutral ikke-dømmende samtale med din klient. Det vil sige, at du på andet modul lærer at komme hurtigt og effektivt ind til problemets kerne. På dette modul åbner vi også op for blindtegninger. Du får den indledende introduktion til blindtegninger samt den første del af teorien bag blindtegninger.

Du stifter bekendtskab med fingrenes livsområder og bliver guidet igennem de grundlæggende energier i en blindtegning.

Helt konkret lærer du:

At afklare hvad problemet i virkelighed drejer sig om. Du lærer at gennemføre en effektiv og konstruktiv samtale med din klient. Du lærer, hvordan du kan stille ind på den grundlæggende problemstilling, som klienten befinder sig i.

Du lærer første del af den grundlæggende teori bag blindtegninger. Efter dette modul kan du allerede læse grundlæggende energier i en blindtegning.

Intro til hypnose. Induktion, suggestioner, mental oprydning.

Blindtegningsteori del 2.

På tredje modul introduceres du til hypnose. Du undervises i den grundlæggende viden om det ubevidste, underbevidste og bevidste sind. Udover at du lærer om hypnosedybder – lærer du også hvordan du hypnotiserer. Du lærer hvordan du kan sikre dig, at din klient er i rette hypnosedybde og hvordan du kan teste for dybden. Således at du har en sikker metode til at vide, at din klient er dér, hvor der kan skabes forandring.

Vi dykker endnu længere ned i teorien om blindtegningen på dette modul. Vi går helt ned i de små (men meget betydningsfulde) detaljer, der er vigtige at spotte i en blindtegning for at få det fulde billede. Du får en forståelse for hvordan budskaberne fra det underbevidste sind lægger sig i tegningen i flere lag. Vi arbejder i dybden med at opbygge og give hypnotiske forslag ud fra hvad klientens blindtegning giver af budskaber. (OBS. Du må ikke tage øveklienter ind til hypnose, inden jeg har givet lov hertil).

Helt konkret lærer du:

Hvordan du forbereder klienten bedst på hypnosen samt hvilke kriterier, der er nødvendige for at opnå forandring ved hjælp af BAR® og Kernepart® metoden. At bruge de korrekte ord og hvordan du præcis griber hypnosen an – hele vejen igennem forandringsprocessen.

At komme endnu længere ned i tolkningen af underbevidsthedens budskaber via blindtegningen.

At koble underbevidsthedens budskaber via blindtegningen ind i din måde at arbejde med forandring. At holde den røde tråd i forhold til klientens ønsker og kerneværdier.

Du lærer også at spotte balance mellem det rationelle og følelsesmæssige i tegningen – samtidigt med at tegningen giver oplysninger via symboler.

Blindtegningsteori del 3. Kerneværdier og blindtegning. Dybere forståelse af Kernepartsterapi®.

På fjerde modul arbejder du målrettet med blindtegninger. Du får de sidste og afgørende detaljer, der gør at du kan binde teorien om blindtegninger og kerneværdier sammen. Du lærer om kerneværdier og hvordan kan de fungere som grundlæggende ledestjerner og pejlemærker i en effektiv forandringsproces.

Du lærer hvordan du kan spotte hvilke hindringer, det underbevidste sind skaber. De hindringer, der netop forhindrer klienten i at leve efter sine kerneværdier. Du får en metode, hvor du kan sammenholde og gå længere ned i de informationer blindtegninger giver i forhold din klients kerneværdier og mål.

Du får via kerneværdiarbejde indblik i hvordan du hjælper din klient med at blive bevidst om deres kerneværdier. Der bliver taget hul på hvilken gevinst, der ligger i at leve sit liv ud fra sine kerneværdier. At finde ind til kernen og essensen af hvad der er spil. Få belyst de skjulte mønstre.

Det betyder, at du på dette modul vil få masser af redskaber med dig i din værktøjskasse, herunder hvordan du sammen med din klient arbejder målrettet henimod at styrke klientens kerneværdier og vækste via disse. Du lærer, hvordan du skal gribe processen an, hvis der skulle opstå modstand fra klienten. Så du ved præcis hvordan du hjælper din klient til at alle dele arbejder mod det samme mål.

Helt konkret lærer du:

At spotte og afdække de forhindringer, der kan spænde ben for klientens mål.

Hvilke fordele der kan ligge i at holde fast adfærd og hvordan du kan hjælpe klienten videre.

Gå i dybden med at håndtere modstand fra delene i klienten.

Hvordan du brænder igennem på et dybere niveau af blindtegningen.

At arbejde målrettet med det unikke terapeutiske værktøj – hvor du nu kan analysere underbevidsthedens signaler.

Blindtegninger fortsat. Hypnose og Kernepartsterapi®.

På modul 5 går vi i endnu mere i dybden med det terapeutiske værktøj Kernepartsterapi®.

Vi samler op på de forrige moduler og alt det du har lært indtil nu. Vi åbner endnu mere op for – og arbejder videre med den særlige kombination af fortolkning af blindtegning ud fra klientens kerneværdier.

Du får trænet masser af analyseteknikker i forhold til underbevidsthedens signaler og træner endnu mere effektiv forløsning af klientens problemstilling ved hjælp af hypnose og Kernepartsterapi®. Din analyse bliver skarpere og du bliver mere trænet i at spotte om der stadig er dele, der arbejder imod klientens forandringer – og hvordan der skabes en kongruens i klientens vej mod forandring.

Helt konkret lærer du:

Hvordan du effektivt via analyseteknikker kommer et step dybere ned i blindtegningens budskaber i forhold til kerneværdier. Du får finjusteret og opgraderet din tolkning af blindtegningen og dermed bliver endnu skarpere til at hjælpe din klient med at bygge bro mellem ønsket og kerneværdierne.

Effektiv og hurtig forløsning af klientens problemstilling – uden at komme til at tage de forkerte skridt og omveje. At skabe en balance og kongruens, så alle dele i din klient vil arbejde samme vej.

Blindtegninger fortsat. Køreplan for terapiforløb.

På sjette modul arbejder vi videre med alt det tidligere tillærte. Dine terapeutiske teknikker bliver finjusteret og du får et indblik i en køreplan for et terapiforløb. Det vil sige, at du får en skudsikker plan og opbygning af et forløb. Det gør at du roligt, sikkert og effektivt kan komme i mål med dine klienter.

Helt konkret lærer du:

Hvordan du bedst muligt komme helt i mål med dine klienter med den skråsikker metode.

Opstart af praksis. Etik og lovgivning. Certificering.

På syvende modul samler vi op på alle modulerne og binder tråden om de sidste detaljer. Løbende undervejs i forløbet har du haft mulighed for at få sparring i forhold til de øveklienter, du har haft. På dette modul slutter vi endeligt af med supervision i forhold til dine seneste øveklienter. Samtidigt får du viden om etik og lovgivning. Modulet afsluttes med certificering.

Helt konkret lærer du:

Etik og lovgivning ift. hypnose og omkring dit arbejde som certificeret Kernepart® Hypnoterapeut & Coach.

Hvordan du rent praktisk kommer i gang som Kernepart® Hypnoterapeut & Coach.

Hvordan du med fordel kan integrere din nye certificering i brug i din nuværende eller fremtidige klinik.

(Der forbeholdes ret til at ændre på rækkefølgen, hvis det skønnes nødvendigt).

Jeg forventer af dig:

Det forventes, at du mellem hvert modul får trænet det tillærte. Således at det får lov til at integrere sig i den måde, du arbejder på. Samtidigt vil der under uddannelsen skulle parres op med en ”Kernemakker” (fra holdet) – hvor der i fællesskab kan trænes det tillærte. Enten fysisk eller online. Dette bliver planlagt og iværksat på modul 1.

Uddannelsen er tilrettelagt med 1 måned imellem hver modul – for at sikre at du har mulighed for at træne imellem hvert af modulerne.
Jeg bliver tit spurgt, om man kan tage uddannelsen samtidigt med, at man har et fuldtidsjob. Det kan du sagtens.
Men få en uforpligtende og fortrolig snak med mig om detaljerne, hvis du er i tvivl.
Send mig en mail på info@piagemmer.dk eller sms til 21 66 96 71.
Så vender jeg hurtigt tilbage til dig.

Datoer vedr. online lektioner:

De online moduler frigives på følgende datoer:

 1. Søndag den 29. august 2021 (online lektioner modul 1 frigives).
 2. Søndag den 19. september 2021 (online lektioner modul 2 frigives).
 3. Søndag den 17. oktober 2021 (online lektioner modul 3 frigives).
 4. Søndag den 14. november 2021 (online lektioner modul 4 frigives).
 5. Søndag den 12. december 2021 (online lektioner modul 5 frigives).
 6. Søndag den. 16. januar 2022 (online lektioner modul 6 frigives).
 7. Søndag den 6. februar 2022 (online lektioner modul 7 frigives).

 

Datoer vedr. fysiske træningsdage i Vejle:

 1. Søndag den 19. september 2021.
 2. Søndag den 17. oktober 2021.
 3. Søndag den 21. november 2021.
 4. Søndag den. 23. januar 2022.
 5. Søndag den 27. februar 2022. (Certificeringsdag).

Alle træningsdage er fra kl. 10.00 til kl. 15.00. Obs: De fysiske træningsdage koster 275 kr. pr. gang. De er inklusiv frokost, kaffe, te, snack. (Ret til ændringer forbeholdes)

Skulle der være en dato, du ikke har mulighed for at deltage, så tag en snak om mulighederne med mig.

Certificering med en særlig overrækkelse af dit velfortjente certifikat

Vi afslutter hele uddannelsen med hyggelig overrækkelse af dit velfortjente certifikat.

En jordnær og sjælelig måde at afslutte de 7 herlige måneder, vi har haft sammen på denne udviklingsrejse.

TILMELDING OG PRIS:

Uddannelsen inklusiv fuld forplejning, kursusmaterialer og certificering koster 23.400 kr. (Tjek rabat herunder). (Dog koster træningsdagene 275 kr. pr. gang)

 

EKSTRA BONUS:

Ved tilmelding inden d. 1. juli får du en fuld hypnosesession efter uddannelsen via Zoom til en værdi af 1.200 kr. (Tjek Early Bird herunder).
Sessionen kan bruges til lige det, du vil. Hypnose kan også bruges til et motivationsboost.

Spar 8.220 kr. ved tilmelding før d. 1. juli 2021

Du kan blive certificeret Kernepart® Hypnoterapeut & Coach til en pris på kun:

15.980 kr. ved tilmelding og betaling senest d. 1/7 2021.

 

Jeg tilbyder også betaling i 9 rater

Ønsker du at opdele prisen, kan jeg tilbyde følgende: Du betaler 5000.00 ved tilmelding. Derefter 2300 kr. de efterfølgende 8 måneder. I alt 23400 kr.

Du mister EARLY BIRD rabatten, hvis du ønsker at betale i rater.

 

Betingelser

Tilmelding til hypnoseuddannelse som Kernepart® Hypnoterapeut & Coach er bindende.

Alle priser er inklusive materialer og fuld forplejning. Da uddannelsen som Kernepart® Hypnoterapeut & Coach er en faglig hypnoseuddannelse, er denne momsfritaget. Det vil sige, at der ingen moms pålagt uddannelsesprisen.

Betalingsbetingelser: Netto kontant. Ved for sen betaling pålægges renter og rykkergebyr pr. påbegyndt måned.

Skulle et uddannelsesmodul akut blive helt aflyst, vil dagen hurtigst muligt blive erstattet af anden dato. Jeg forbeholder os ret til i force majeure situationer at udsætte uddannelsesdatoerne.

Når jeg har modtaget din betaling, anses dette som accept fra dig på, at de til enhver gældende betalingsbetingelser er accepteret af dig.

Jeg forbeholder mig retten til at ændre afholdelse af kursussted i forhold til deltagerantal. Uanset set hvad, så afholdes uddannelsen på en lokation i Trekantsområdet.

 

 

Personen bag Kernepart® metoden

Du undervises af mig, Pia Fro Gemmer, der er udvikleren Kernepart® metoden.
Endvidere er jeg international godkendt hypnoseinstruktør ved National Guild of Hypnotists.
Jeg har i over 18 år arbejdet med hypnose og afholdt hypnoseuddannelse som en af de første her i Danmark.
Mød mig her.

Underviser og uddanner i blindtegning kombineret med hypnose - Pia Fro Gemmer
Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.