Når en blindtegning fortolkes efter de særlige teknikker i BAR® metoden, giver tegningen meget konkrete og specifikke oplysninger om eventuelle udfordringer i forhold til en klients ønske om forandring.

I fortolkningen kigges der på hvor fokus ligger, hvor er der udfordringer og hvordan disse afhjælpes hurtigt og sikkert.

Rent praktisk tegnes et omrids af hånden. Der læses og fortolkes budskaber ved blandt andet at kigge på måden fingre, leddene, håndkanter, størrelse af hånden er tegnet.

Alt har sin betydning i blindtegningen og der kan fortolkes ned i den mindre lille detalje. Og selv den mindste detalje kan have stor betydning.

Herunder et lille udpluk af, hvad der kan fortolkes ud fra en blindtegning. (Billederne er ikke tolket i mindste detalje her – men læs gerne nogle af de budskaber, som tegningerne herunder giver):

Blindtegning 1

Blindtegning 1: I denne tegning spejdes der meget efter en praktisk forandring. Der ligger en vigtighed i at få struktureret sine tanker i forhold til den givne situation. Det er nødvendigt at sætte en del vilje igennem. Personen føler sig presset i at opnå den specifikke forandring og har lidt svært ved at mærke, at det grundlæggende lykkedes.

Der er vigtigt, at prioritere en lethed og der er behov for at skære igennem overfor nogle ydre omstændighed for at nå i mål med at oprette en lethed og leg i situationen. Overblikket er manglende og der ligger en følelse af at blive presset/holdt nede i forhold til personen optimisme og spontanitet.

Blindtegning 2

Blindtegning 2: Her er der tale om en situation, hvor der kæmpes og kæmpes for at opnå et mål/forandring. Der er en lyst til at sige fra og dermed kunne sætte nogle grænser.

Men personen føler sig så klemt af ydre omstændigheder at i stedet for at sige fra, lukkes der af.

Der lukkes ingen ind udefra, når det handler om at se på den følelsesmæssige energi i denne situation.

Personen forsøger at holde sin balance rent personligt – men har svært ved at opretholde overblikket over de følelsesmæssige energier i netop denne her situation. Dog er der et kæmpe ønske om forandring.

Blindtegning 3: Her lægges der ligeledes meget fokus på en praktisk opgave. Personen vil gerne gribe om denne – men har ikke helt overblikket.

Der er fokus på personens rolle i forhold til denne praktiske opgave – og der ligger mange tanker om denne.

Personen er meget fokuseret på en arbejdsopgave eller en praktisk energi. Så meget at der bliver taget en del af den grundlæggende energi rent personligt i denne situation.

Der er et stort behov for at sætte ord på situationen. Det er dog meget vigtigt for personen at kunne mærke efter på et dybere plan, hvordan ord vælges og hvordan budskabet kommunikeres bedst muligt ud.

Blindtegning 4

Blindtegning 4: Personen her har en kæmpe stædighed og det er meget vigtigt at føle et flow i alt, hvad er foretages. Perfektionisme ud til fingerspidserne.

Alt skal gøres være i den fineste orden og der bliver ikke gået på kompromis med noget som helst.

Personen er meget opmærksom på sin egen rolle i forhold til arbejdet eller en praktisk opgave. Der mærkes meget efter i forhold til hvad der føles rigtigt i forhold til arbejdsenergien.

Den store perfektisme kan gøre, at overblikket er ikke-eksisterende lige i denne her situation. Kortene bliver holdt tæt til kroppen og der lukkes lidt af for omverdenen.