Hypnoseuddannelsen Kernepart® Hypnoterapeut & Coach/mentor er for dig, der gerne vil arbejde med underbevidsthedens skjulte signaler og samtidigt brænder for at hjælpe andre mennesker til at skabe forandring og resultater – med garanti.

Kernepart®metoden er en helt ny metode til at fortolke underbevidsthedens skjulte signaler via hypnose og blindtegning og er udviklet af Pia Fro Gemmer.

Måske du allerede er terapeut (ikke et krav) – eller måske du drømmer om en uddannelse som hypnose-terapeut

Hypnoseuddannelsens fysiske træningsdage i Vejle foregår i skønne lokaler over Handelsbanken.
Adressen er Flegborg 6, 2. sal, 7100 Vejle. (Lige over for Vejle musikteater og Hotel Scandic).

De skjulte mønstre fra underbevidstheden Mønstre kan ligge så skjult, at de kan være udfordrende at spotte. Derfor oplever mange terapeuter, at klienter ikke helt får den ønskede forandring. Det er frustrerende både for klienterne – men i høj grad også for terapeuten.

Når du ikke altid i mål med dine klienter? Det kan føles som om, at du gør alt, hvad der står i din magt for at hjælpe dine klienter. Alligevel når I måske ikke helt det mål, I har aftalt. Du er måske i tvivl, om der stadig står noget i vejen for at dine klienter får den forandring, som de kom for.

Som Kernepart® Hypnoterapeut & Coach lærer du at spotte kernen i problemet og sammen med dine klienter at gribe fat i den del, som fastholder klienten i problemstillingen.

Det er mit mål at uddanne dig til Danmarksmester i at spotte underbevidsthedens skjulte signaler – og dermed nå helt i mål med dit arbejde som terapeut

Er Kernepart® uddannelsen noget for dig?

At blive certificeret Kernepart® Hypnoterapeut & Coach er for dig, der længe har gået med en drøm om at kunne skabe forandring med terapi og hypnose. Men som måske er forvirret over, hvilken retning du skal gå og hvilke metoder og teknikker, du skal vælge. Altså til dig, der ønsker at være supergodt klædt på til at stille skarpt ind på enhver problemstilling.

 

Du lærer blandt meget andet:

Dét gør at du:

Kernepart® metoden giver kort sagt håndgribelige redskaber til at spotte og bearbejde enhver del, der fastholder problemstillinger.

Kickstart din karriere som terapeut eller forny din praksis

Som certificeret Kernepart® Hypnoterapeut & Coach kan du kickstarte din karriere eller forny din praksis, hvis du allerede er eksisterende terapeut og/eller behandler.

Udover at du får en certificering som Kernepart® Hypnoterapeut & Coach direkte hos udvikleren af denne unikke kombination af blindtegninger, hypnose, kerneværdiarbejde og Kernepartsterapi® – vil jeg garantere dig for, at du får en ny opfattelse af, hvad sindet kan indeholde – og du vil rykke dig på dit eget personlige plan ligeledes.

Din certificering som Kernepart® Hypnoterapeut & Coach giver dig ret til at arbejde med klienter i 1:1 sessioner.

Træningsdagene på uddannelse i blindtegning og hypnose i Vejle afholdes i skønne historiske bygninger, Flegborg 6, 2. sal, 7100 Vejle

 

Hypnoseuddannelsen i Vejle afholdes i Nichefabrikkens skønne lokaler

Beskrivelse af modulerne

Begrænsende overbevisninger, strategier og adfærd. Introduktion til Kernepartsterapi®.

På første modul går vi i dybden med begrænsende overbevisninger, strategier og adfærd. Du lærer og får en forståelse for at der ligger en fordel i enhver adfærd. Samtidigt lærer du, hvordan der kan skabes forandring ved en bevidstgørelse af mønstrene, der skjuler sig i underbevidstheden. Du får en viden om hvordan begrænsende overbevisninger kan bremse din klients udvikling og hvad de betyder for mødet med andre mennesker.

På modulet bliver du også introduceret til Kernepartsterapi®. Du lærer også om de dele, der kan være i konflikt i klienten. Hvad de gør for klienten og hvorfor klientens sind ser en fordel i at fastholde disse dele.

Helt konkret lærer du:

At blive bevidst om begrænsende overbevisningers effekt på både tanker, følelser og adfærd.

Du lærer hvordan overbevisninger styrer adfærd og ens måde at agere på både i forhold til en selv men også i forhold til relationer.

Transformationsrejsen fra A til B, samtale og afklaring.

Andet modul handler om sammen med din klient at afklare vejen fra problem til løsning. Du bliver undervist i – og får en opskrift på at gennemføre en konstruktiv, effektiv og neutral ikke-dømmende samtale med din klient. Det vil sige, at du på andet modul lærer at komme hurtigt og effektivt ind til problemets kerne. P

Helt konkret lærer du:

At afklare hvad problemet i virkelighed drejer sig om. Du lærer at gennemføre en effektiv og konstruktiv samtale med din klient. Du lærer, hvordan du kan stille ind på den grundlæggende problemstilling, som klienten befinder sig i.

Intro til hypnose. Induktion, suggestioner, mental oprydning.

På tredje modul introduceres du til hypnose. Du undervises i den grundlæggende viden om det ubevidste, underbevidste og bevidste sind. Udover at du lærer om hypnosedybder – lærer du også hvordan du hypnotiserer. Du lærer hvordan du kan sikre dig, at din klient er i rette hypnosedybde og hvordan du kan teste for dybden. Således at du har en sikker metode til at vide, at din klient er dér, hvor der kan skabes forandring.

Du får et indblik i en køreplan for et terapiforløb. Det vil sige, at du får en skudsikker plan og opbygning af et forløb. Det gør at du roligt, sikkert og effektivt kan komme i mål med dine klienter.

Helt konkret lærer du:

Hvordan du forbereder klienten bedst på hypnosen samt hvilke kriterier, der er nødvendige for at opnå forandring ved hjælp af Kernepart® metoden. At bruge de korrekte ord og hvordan du præcis griber hypnosen an – hele vejen igennem forandringsprocessen.

Dybere forståelse af Kernepartsterapi®. Grundlæggende blindtegningsteori.

Du får via kerneværdiarbejde indblik i hvordan du hjælper din klient med at blive bevidst om deres kerneværdier. Der bliver taget hul på hvilken gevinst, der ligger i at leve sit liv ud fra sine kerneværdier. At finde ind til kernen og essensen af hvad der er spil. Få belyst de skjulte mønstre.

Det betyder, at du på dette modul vil få masser af redskaber med dig i din værktøjskasse, herunder hvordan du sammen med din klient arbejder målrettet henimod at styrke klientens kerneværdier og vækste via disse. Du lærer, hvordan du skal gribe processen an, hvis der skulle opstå modstand fra klienten. Så du ved præcis hvordan du hjælper din klient til at alle dele arbejder mod det samme mål.

Du lærer første del af den grundlæggende teori bag blindtegninger. Efter dette modul kan du allerede læse grundlæggende energier i en blindtegning.

Du stifter bekendtskab med fingrenes livsområder og bliver guidet igennem de grundlæggende energier i en blindtegning.

Helt konkret lærer du:

At spotte og afdække de forhindringer, der kan spænde ben for klientens mål.

Hvilke fordele der kan ligge i at holde fast adfærd og hvordan du kan hjælpe klienten videre.

Gå i dybden med at håndtere modstand fra delene i klienten.

Hvordan du kan forstå et visuelt aftryk af det underbevidste sind via blindtegningen.

At arbejde målrettet med det unikke terapeutiske værktøj – hvor du nu kan analysere underbevidsthedens signaler.

Hypnose og Kernepart® regression. Blindtegninger fortsat.

På modul 5 går vi i endnu mere i dybden med det terapeutiske værktøj Kernepartsterapi®.

Vi samler op på de forrige moduler og alt det du har lært indtil nu. Vi åbner endnu mere op for – og arbejder videre med den særlige kombination hypnose og fortolkning af blindtegninger.

Du får trænet masser af analyseteknikker i forhold til underbevidsthedens signaler og træner endnu mere effektiv forløsning af klientens problemstilling ved hjælp af hypnose og Kernepart® regression. Din analyse bliver skarpere og du bliver mere trænet i at spotte om der stadig er dele, der arbejder imod klientens forandringer – og hvordan der skabes fremgang i klientens vej mod forandring.

Helt konkret lærer du:

At blive endnu skarpere til at hjælpe din klient med at komme fra A til B i sin forandringsrejse.

Effektiv og hurtig forløsning af klientens problemstilling – uden at komme til at tage de forkerte skridt og omveje. At skabe en balance og kongruens, så alle dele i din klient vil arbejde samme vej.

Du lærer at arbejde med regression og at få fat i det tidspunkt, hvor en Kernepart kom ind i klientens liv og begyndte at passe uhensigtsmæssigt på klienten. Du lærer at hjælpe klienten med at forløse gamle misforståelser og overbevisninger, som ikke længere gavner klienten.

Udfordringer. Samt info om øveklientforløb.

På sjette modul arbejder vi videre med alt det tidligere tillærte. Dine terapeutiske teknikker bliver finjusteret.
Du lærer, hvordan du håndterer, hvis klienten åbner øjnene midt under hypnose. Eller hvis fastholder sine overbevisninger og dermed ikke får forandring.

Du lærer holistisk mentoring på højt plan nu. For nu får du formlen på at vokse gennem mødet med andre. Det betyder, at du lærer at arbejde med konflikter i forhold til relationer. Du får en højere forståelse for, hvordan gamle familiemønstre går i arv fra generation til generation.

Helt konkret lærer du:

Hvordan du bedst muligt komme helt i mål med dine klienter med den skråsikker metode.
Det er nu, du får at vide, hvordan du kommer godt i gang med øveklienter og hvordan du får succes med din første session med en øveklient.

Opstart af praksis. Etik og lovgivning. Certificering.

På syvende modul samler vi op på alle modulerne og binder tråden om de sidste detaljer. På dette modul slutter vi endeligt af med supervision i forhold til dine eventuelle øveklienter. Samtidigt får du viden om etik og lovgivning. Modulet afsluttes med certificering.

Helt konkret lærer du:

Etik og lovgivning ift. hypnose og omkring dit arbejde som certificeret Kernepart® Hypnoterapeut & Coach.

Hvordan du rent praktisk kommer i gang som Kernepart® Hypnoterapeut & Coach.

Hvordan du med fordel kan integrere din nye certificering i din eventuelle nuværende eller fremtidige klinik.

(Der forbeholdes ret til at ændre på rækkefølgen, hvis det skønnes nødvendigt).

Jeg forventer af dig:

Det forventes, at du mellem hvert modul får trænet det tillærte. Således at det får lov til at integrere sig i den måde, du arbejder på. Samtidigt vil der under uddannelsen skulle parres op med en ”Kernemakker” (fra holdet) – hvor der i fællesskab kan trænes det tillærte. Enten fysisk eller online.

Uddannelsen er tilrettelagt med 1 måned imellem hver modul – for at sikre at du har mulighed for at træne imellem hvert af modulerne.


Jeg bliver tit spurgt, om man kan tage uddannelsen samtidigt med, at man har et fuldtidsjob. Det kan du sagtens.
Men få en uforpligtende og fortrolig snak med mig om detaljerne, hvis du er i tvivl.
Send mig en mail på info@piagemmer.dk eller sms til 21 66 96 71.
Så vender jeg hurtigt tilbage til dig.

Datoer vedr. online lektioner:

De online moduler frigives på følgende datoer:

 1. Søndag den 29. august 2021 (online lektioner modul 1 frigives).
 2. Søndag den 19. september 2021 (online lektioner modul 2 frigives).
 3. Søndag den 17. oktober 2021 (online lektioner modul 3 frigives).
 4. Søndag den 14. november 2021 (online lektioner modul 4 frigives).
 5. Søndag den 12. december 2021 (online lektioner modul 5 frigives).
 6. Søndag den. 16. januar 2022 (online lektioner modul 6 frigives).
 7. Søndag den 6. februar 2022 (online lektioner modul 7 frigives).

Datoer vedr. fysiske træningsdage i Vejle:

 1. Søndag den 17. oktober 2021.
 2. Søndag den 21. november 2021.
 3. Søndag den 12. december 2021.
 4. Søndag den. 23. januar 2022.
 5. Søndag den 27. februar 2022. (Certificeringsdag).

Alle træningsdage er fra kl. 10.00 til kl. 15.00. Obs: De fysiske træningsdage koster 275 kr. pr. gang. De er inklusiv frokost, kaffe, te, snack. (Ret til ændringer forbeholdes)

Skulle der være en dato, du ikke har mulighed for at deltage, så tag en snak om mulighederne med mig.

Datoer vedr. fysisk træning for næste holdstart:
(Nøjagtige datoer bliver opdateret i december)

 1. marts 2022
 2. april 2022
 3. maj 2022
 4. juni 2022
 5. august 2022 (Certificeringsdag)

Certificering med en særlig overrækkelse af dit velfortjente certifikat

Vi afslutter hele uddannelsen med hyggelig overrækkelse af dit velfortjente certifikat.

En jordnær og sjælelig måde at afslutte de 7 herlige måneder, vi har haft sammen på denne udviklingsrejse.

TILMELDING OG PRIS:

Uddannelsen inklusiv fuld forplejning, kursusmaterialer og certificering koster 23.400 kr. (Tjek rabat herunder). (Dog koster træningsdagene 275 kr. pr. gang)

 

Ved tilmelding inden d. 1. december får du en fuld hypnosesession efter uddannelsen via Zoom til en værdi af 1.200 kr. (Tjek Early Bird herunder).
Sessionen kan bruges til lige det, du vil. Hypnose kan også bruges til et motivationsboost.

Spar 8.220 kr. ved tilmelding før d. 1. december 2021

Du kan blive certificeret Kernepart® Hypnoterapeut & Coach til en pris på kun:

15.980 kr. ved tilmelding og betaling senest d. 1/12 2021.

 

Ønsker du at opdele prisen, kan jeg tilbyde følgende: Du betaler 5000.00 ved tilmelding. Derefter 2300 kr. de efterfølgende 8 måneder. I alt 23400 kr.

Du mister EARLY BIRD rabatten, hvis du ønsker at betale i rater.

Betingelser

Tilmelding til hypnoseuddannelse som Kernepart® Hypnoterapeut & Coach er bindende.

Alle priser er inklusive materialer og fuld forplejning. Da uddannelsen som Kernepart® Hypnoterapeut & Coach er en faglig hypnoseuddannelse, er denne momsfritaget. Det vil sige, at der ingen moms pålagt uddannelsesprisen.

Betalingsbetingelser: Netto kontant. Ved for sen betaling pålægges renter og rykkergebyr pr. påbegyndt måned.

Skulle et uddannelsesmodul akut blive helt aflyst, vil dagen hurtigst muligt blive erstattet af anden dato. Jeg forbeholder os ret til i force majeure situationer at udsætte uddannelsesdatoerne.

Når jeg har modtaget din betaling, anses dette som accept fra dig på, at de til enhver gældende betalingsbetingelser er accepteret af dig.

Jeg forbeholder mig retten til at ændre afholdelse af kursussted i forhold til deltagerantal. Uanset set hvad, så afholdes uddannelsen på en lokation i Trekantsområdet.

Du har adgang til de online lektioner en måned efter certificeringsdagen. Du har selv ansvar for at nå at se alt materialet, inden din adgang lukkes.

Du undervises af mig, Pia Fro Gemmer, der er udvikleren Kernepart® metoden.
Endvidere er jeg international godkendt hypnoseinstruktør ved National Guild of Hypnotists.
Jeg har i over 18 år arbejdet med hypnose og afholdt hypnoseuddannelse som en af de første her i Danmark.
Mød mig her.